A estratexia segue evolucionando en proxectos concretos:

EVOLUCION_CSM_EDUSI_CR+CES_01